Valimisvaatlus Eestis

Alates 2013. aastast Euroopa Algatuste Keskus korraldab Avatud Eesti
Fondi rahalisel toetusel Eestis rahvusvahelisi valimisvaatluse
missioone, mille eesmärgiks on tutvustada Venemaa, Ukraina, Moldova,
Valgevene, Gruusia, Armeenia ja teiste riikide valimisvaatlusega
tegelevate kodanikeühenduste esindajatele Eesti valimisõigust ja
-süsteemi, sealhulgas e-valimisi.

Valimisvaatluse projektid toimusid kohaliku omavalitsuse volikogude
valimistel oktoobris 2013, Euroopa Parlamendi valimistel mais 2014 ja
Riigikogu valimistel märtsis 2015.

Ausad ja läbipaistvad valimised on eelduseks demokraatliku ühiskonna
arendamiseks ja legitiimse riigivõimu toimimiseks, mistõttu me peame
seda teemat eriti oluliseks kahepoolses arengukoostöös kõikide Euroopa
Liidu naaberriikidega.

Meie organisatsioon korraldab seminare, koolitusi, õppereise,
rahvusvahelisi ümarlaudu, monitooringuid ja arutelusid mis on seotud
ausate valimiste tagamise ja vaatlemisega. Selleks me teeme koostööd
sihtriikide juhtivate valimisvaatlusega tegelevate organisatsioonidega,
nagu Golos, Venemaa Valimisvaatlejate Liit, SONAR, Graždanin Nabljudatel
Venemaal, Ukraina Valijate Komitee ja OPORA Ukrainast, Rahvusvaheline
Selts Vabade Valimiste ja Demokraatia eest – ISFED Georgias, Promo-LEX
Moldovas ja teised.