Meist

Euroopa Algatuste Keskus on 2006. aastal asutatud avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on Euroopa Liidu poliitika uurimine ja kodanike kaasamine poliitika kujundamisse, Euroopa Liidu naabrusriikide arengu ja koostööle kaasaaitamine ning Euroopa Liidu kodanikega toimuva teabevahetuse paremustamine.

Keskust rahastatakse peamiselt sihtotstarbeliste eraldiste ning annetuste kaudu. Meie tegevust toetasid kõige rokem Eesti Vabariigi välisministeerium arengukoostöö vahenditest, Avatud Eesti Fond ning Sorose Fondide / Avatud Ühiskonna Fondide (OSF) piirideülene programm “Ida-Ida”.

Euroopa Liidu väliselt organisatsioon keskendub arengukoostöö projektidele idapartnerluse sihtriikidega (Ukraina, Molgova, Georgia, Valgevene, Armeenia ja Aserbaidžaan) ning Venemaaga. Teostame algatusi, mis pakuvad vajalikku teavet ning toetavad ühiskonna kujunemist ja arengut, seda eriti riikide kodanikuühiskonna organisatsioonide piiriülesete koostöösuhete kaudu. Meie teostatud algatuste teemade ringi kuuluvad peamiselt e-riigi areng, korruptsioonivastane tegevus, valimisvabadus, haridus ja kultuuridevaheline dialoog.